Forældremyndighed / Bopæl


 
Alle sager om forældermyndighed og samvær starter i Statsforvaltningen.
 
I statsforvaltningen søger man at mægle mellem parterne for at få en forligsmæssig løsning af sagen.
 
Hvis der ikke opnås enighed, henviser statsforvaltningen sagen til byretten som så træffer en afgørelse. Henvisning kan omfatte både forældremyndighedsspørgsmålet og bopælsspørgsmålet og også samværet.
 
Retten træffer sin endelig afgørelse på baggrund af parternes forklaringer og på de oplysninger som fremkommer under sagens behandling. Det kan være udtalelser fra skoler, institutioner, kommuner m.v., men retten kan også iværksætte en Børnesagkyndige undersøgelse for at få barnets perspektiv belyst.
 
Retsmøderne er for lukkede døre og der afhøres næsten aldrig vidner i disse sager.
 
Opfylder du de økonomiske betingelser kan du som udgangspunkt få fri proces i byretten, men ikke nødvendigvis i Landsretten, hvis du har tabt sagen for byretten.
 


Forældreansvarslov

Betydningen af Fælles forældremyndighed
Hvad er fælles forældremyndighed og hvad sker der hvis man er uenige

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning - international kompetence
Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.

Lov om forældreansvar med bemærkninger
Loven for forældreansvar pr. 1. oktober 2007

Retsplejeloven
som styrer behandlingen af disse, når retten er involveret.

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-12-2662059 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark