Vores sagsområder


Vores særlige arbejdsområde er sager med og om børn og de familieretlige sager. Vi hjælper også med separation og skilsmisse sager og bodelinger.
 
Vi er et advokatfirma, der navnlig behandler sager, hvor børn er involveret.
 
En kort række eksempler kan fortælle dig om vores hovedarbejdsområder:
 
 
Vi har også sager, hvor vi møder som bisidder til børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb.
 
Opløsning af papirløse samlivsforhold kan vi være dig behjælpelig med.
 
Frivillige anbringelser og tvangsfjernelser er to af vores andre hovedområder.
 
Samvær og/eller manglende samvær er et af vores felter. Vi rådgiver også omkring samværsfastsættelse og ved møder i Statsforvaltningen. Du har en mistanke om, at din ex' har udvist grænseoverskridende adfærd overfor dit barn i samværs situationen. Hvad gør du ?
 
Du kontakter os omgående for rådgivning.
 
Din ex beskylder dig for sex med dit barn under samvær. Hvad gør du ? Du kontakter os omgående for rådgivning.
 
Kommunen kommer og siger til dig, at kommunen vil anbringe dit barn/børn. Hvad gør du ? Du kontakter os omgående !
 
Vi hjælper også udenlandske klienter, navnlig med samværssager.
 
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-23-2662072 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark