Om rettens behandling af sagerne


Civilretten behandler sager om skilsmisse, separation, forældremyndighed mv.

Fogedretten behandler samværssager, samværssabotage m.v.Retslisten

Billedet til højre viser retslisten en tilfældig dag ved retten i Glostrup,- ikke let læseligt. Brug istedet for dette link til domstolenes hjemmeside under kontakt og find den pågældende retskreds hjemmeside. Under hjemmesiden vil du kunne finde retslisten for den pågældende periode.
 
Hvorledes behandlingen finder sted ved selve retten ses dette på http://www.domstol.dk/Style%20Library/DS/DOM_ani.html

Eksempelvis:

Østre Landsrets retsliste

Vestre Landsrets retsliste


 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-11-2662058 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark