Familierådslagninger


Området er som sådan endnu ikke egentlig lovreguleret. Imidlertid er der ingen tvivl om, at det vil få en rolle at spille i den kommende anbringelsesreform. Familierådslagerne er ikke mediation/konfliktmægling, men har til formål at få afdækket familiens resoucer og få afdækket, hvorvidt familien kan være den tilstrækkelige støtte under en krisesituation.

Der er ingen tvivl om, at mange anbringelser kan undgås hvis man anvender familierådslagninger.

Vi kan yde dig/din familie støtte i denne situation, herunder udarbejde dagsorden for mødet mellem familien, forvaltningen og omsorgspersoner i øvrigt.

Vi har medtaget et par eksempler:

Spørgsmålene er derfor til familierådslagningen:

1.     Hvor skal N. bo og gå i skole hvis ikke hun kan bo hos mor på grund af hendes sygdom ?

2.     Hvem støtter og hjælper N’s mor så N. ikke bekymre sig ?

3.     Hvordan kan vi få et godt samvær mellem N. og hendes mor evt. med støtte fra Børnehjemmet ?

4.     Hvornår skal der være opfølgning ?


 B:

RAMME: Støtten skal gives indenfor Servicelovens regler.

Familierådslagningens plan skal kunne opfylde betingelserne i Servicelovens§ 40. Der gives økonomisk støtte til udgifter, der følger af en foranstaltning, når forældremyndigheden ikke selv har tilstrækkelige midler dertil.

Der skal udfærdiges en plan for M.'s og hele familiens dagligdag.

Der skal inviteres informatører: vuggestuen

Formål: at sikre M. og hele familien en struktureret og forudsigelig hverdag, med faste rammer, trygge stabile voksne, hvor Mor ikke skal være bange for, om familien kan fungere

1. Hvad skal der til så M. får rammer, der hjælper hende med at spise og sove, som resten af familien?

2. Hvordan får familien struktureret deres hverdag?

3. Hvad skal der til så Mor ikke er bange for om far rejser og for om familien kan fungere?

4. Hvornår skal planen evalueres?


C:

SAMVÆR;

-         Hvordan skal planen for samvær se ud ?.

Såfremt der opstår konflikter mellem C. og mor ved samvær hos mor og en adskillelse er nødvendig.

-         Hvilke kontakter har familien brug for i disse situationer og hvordan kan dette løses ?

FERIE;

-         Hvordan skal sommerferien se ud for C. ?.

BESØGS/AFLASTNINGSORDNING;

-         Hvilke aftaler for besøgs/aflastningsordning kan der etableres for familien ?.

 

Formål:

At sikre at J. får en dagligdag med skole og fritidsbeskæftigelse og venner, hvori der indgår faste rammer med tryg og stabil voksne, hvor han kan indlære relevante sociale normer. _

1. Hvor skal J. bo og gå i skole og hvem sørger for, at J. kommer i skole hver dag?

2. Hvilken voksen og hvem skal støtte J. med skole, fritid, lektier og hjemme?

3. Hvad skal J. lave i fritiden og med hvem?

4. Hvem skal J. være sammen med i weekenden?

5. Hvornår skal planen evalueres?
Som du kan se, kan dagsorden være meget forskellig - helt afhængig af situationen - Det er vigtigt for dig, at du kender mulighederne og de forskellige støtte/hjælpemidler der er i en sådan situation.
 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-36-2613183 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark