AdvoCloud 


Vi har indført et nyt begreb i advokatverdenen, nemlig AdvoCloud.
 
Dette skulle gerne medvirke til, at vi giver dig en endnu bedre service og en advokat ydelse som adskiller sig fra andre i branchen.
 
Kort fortalt består AdvoCloud i, at vi i vores rådgivning til dig kan trække på en række personer/institutioner bagud, hvis dit problem kræver en særlig viden eller baggrund.
 
Selvom vores viden på det familieretlige område er betydelig, kan der være hjørner som kræver en særlig tilgang. Viden om disse hjørner henter vi hos eksempelvis tidligere dommere, andre advokater og institutioner.
 
Vores klienter vil ikke nødvendigvis blive orienteret om, at vi henter "viden" ude fra, men vi vil altid, når det forekommer drage omsorg for, at tavshedspligten ikke tilsidesættes. Sagen vil kun blive præsenteret i en anonym form.
 
Vi håber på, at dette tiltag vil gøre vores rådgivning endnu bedre og bidrage til en aktiv løsning af netop dit problem.
 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-6-2662049 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark