Børnesagkyndige undersøgelse m.v.


Det har været en stigende tendens til at anvende børnesagkyndige undersøgelse i forældermyndighedssager, herunder også forælderevne undersøgelser.
 
Under dette menupunkt har vi samlet et par eksempler på børnesagkyndige undersøgelse samt eksempel på et afsluttet klageforløb over en psykolog, som havde vanskelighed ved at forstå helt fundamentale regler om videnskabelig metode lære.
 
Som det ses af afgørelsen blev vedkommende kritiseret for den måde hun havde lade undersøgelsen udføre på.
 
Generelt er det vanskeligt at klage over psykologer  og navnlig tidskrævende. Sagsbehandlingen i psykolognævnet overstiger nemt 1½ år og i det tidsrum kan den sag klagen angår være afgjort forlængst.
 
Skal man så starte en ny sag op? - det skal du drøfte med os!
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-7-2662052 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark