Hvordan ser dommen ud en ægteskabssag:


Hvis sagen alene angår forældremyndigheden:

Dommen kunne typisk have følgende ordlyd:
Rettens bemærkninger:

Ved sagens afgørelse lægges til grund, at begge parter er egnede til at have forældremyndigheden. Da den fælles forældremyndigheden skal ophøre, findes det efter en samlet vurdering af parternes og Jennett Lenas forhold at være bedst for hende at forældremyndigheden over hende tillægges sagsøgeren alene. Som følge af det anførte tages sagsøgers påstand til følge som nedenfor bestemt.


Thi kendes for ret

Den fælles forældremyndighed ophæves.

Forældremyndigheden over Jenentt Lena cpr.nr.

tillægges sagsøgeren alene.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.


Bemærkninger til dommen:

Det er helt almindeligt, at det er vanskeligt at se, hvilke momenter dommeren rent faktisk har lagt vægt på. Hovedårsagen hertil er, at retten ikke ønsker, at parterne skal kunne bruge dommen imod den anden part i de efterfølgende år. Derfor er det helt normalt, at dette anføres med bemærkningerne om: "samlet vurdering af parterne og barnets forhold"..

Hvorvidt en sådan sag skal indbringes for Landsretten skal du tale med os om.Der er "dukket en ny variant op". Hvis parterne indgår en frivillig aftale om overførelse af forældremyndigheden kan man i visse tilfælde benytte aftalelovens regler og/eller lov om forældremyndighed. En nylig afsagt dom fra retten i Roskilde viser dette: