StatsforvaltningenStatsforvaltningen er samlebegrebet for den familieretlige behandling af tvister omkring skilsmisse, forældremyndighed m.v.
 
Det er meningen med lovændringen fra den 1. januar 2007, at al sagsbehandling starter i Statsforvaltningen.
 
Hvis enighed ikke kan opnås i Statsforvaltningen, er det fortsat de lokale byretter som skal løse konflikten.
 
Det er vores erfaring, at Statsforvaltningens sagsbehandling p.t. er under meget stærkt pres. Dels på grund af arbejdsmængden dels på grund af regelændringerne pr. 1. januar 2007. Dette gør at rådgivningen i Statsforvaltningen indimellem forekommer mangelfuld. Du bør derfor ikke gå møder eller skrive til/fra statsforvaltningen uden vores bistand. Årsagen er bl.a. at Statsforvaltningen har fået tillagt en række "magtbeføjelser" som kan stille dig dårligt.
 
I menuen kan du få nærmere oplysninger om statsforvaltningens arbejdsområder.