Forældremyndighed / Bopæl


 
Alle sager om forældermyndighed og samvær starter i Statsforvaltningen.
 
I statsforvaltningen søger man at mægle mellem parterne for at få en forligsmæssig løsning af sagen.
 
Hvis der ikke opnås enighed, henviser statsforvaltningen sagen til byretten som så træffer en afgørelse. Henvisning kan omfatte både forældremyndighedsspørgsmålet og bopælsspørgsmålet og også samværet.
 
Retten træffer sin endelig afgørelse på baggrund af parternes forklaringer og på de oplysninger som fremkommer under sagens behandling. Det kan være udtalelser fra skoler, institutioner, kommuner m.v., men retten kan også iværksætte en Børnesagkyndige undersøgelse for at få barnets perspektiv belyst.
 
Retsmøderne er for lukkede døre og der afhøres næsten aldrig vidner i disse sager.
 
Opfylder du de økonomiske betingelser kan du som udgangspunkt få fri proces i byretten, men ikke nødvendigvis i Landsretten, hvis du har tabt sagen for byretten.
 


Forældreansvarslov

Betydningen af Fælles forældremyndighed
Hvad er fælles forældremyndighed og hvad sker der hvis man er uenige

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning - international kompetence
Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.

Lov om forældreansvar med bemærkninger
Loven for forældreansvar pr. 1. oktober 2007

Retsplejeloven
som styrer behandlingen af disse, når retten er involveret.