12 gode råd


 1. Mød velforberedt. Tænk nøje igennem, hvad du ønske at opnå, og skriv dine spørgsmål ned, så du er sikker på, at du får drøftet din sag ordentligt igennem
   
 2. Vær høflig. Undgå nedsættende bemærkninger om socialrådgiveren og kommunen, og selvom afgørelsen går dig imod kan du bedre bruge din vrede på af udarbejde en god klage ! 
   
 3. Gå aldrig alene på socialkontoret. Erfaring viser, at du får en bedre behandling - selvom du måske ikke tror det ! - hvis du har taget en god bekendt/familiemedlem med dig til mødet.  

 4. Skriv svarere ned på dine spørgsmål under mødet. Så er du sikker på, at I drøftet samtlige spørgsmål.  

 5. Du har krav på aktindsigt. Brug din adgang til aktindsigt via forvaltningslovens bestemmelser, og kræv evt. at du løbende får aktindsigt.  

 6. Det kan være en god ide, at din bekendt/familiemedlem, også får aktindsigt i din sag. Husk, at der i forvaltningens journal også indgår, hvorledes du følelsesmæssigt har reageret ved henvendelser til forvaltningen.  

 7. Kræv, at du får lovgrundlaget gennemgået i forbindelse med afgørelsen. Det er langt fra sikkert, at kommunerne har samme praksis på et bestemt område, og overvej, hvorvidt du vil have sagen prøvet ved ankestyrelsen. I visse tilfælde forskriver loven en bestemt måde at klage på. Din socialrådgiver skal hjælpe dig med forstå klageadgangen. 

 8. Kan du ikke sammen med din socialrådgiver, kan du bede om et møde med afdelingslederen, for at få skiftet sagsbehandler. Dette er typisk svært i en mindre kommune, men du skal ikke lade dig affærdige af din sagsbehandler !  

 9. Er du i tvivl er du altid velkommen til at kontakte ankeinstansen. Ankeinstansen vil ofte hjælpe dig med at udarbejde en klage. Ellers kan du bruge advokaternes offentlige retshjælp, - se i din lokalavis. Ofte ydes retshjælpen 1 gang om måneden og altid af en advokat, som er i stand til at hjælpe dig, eller anvise, hvor du kan få yderligere assistance.  

 10. Benyt dig af din ret til eventuel at få en advokat beskikket ! Dette gælder især ved tvangsfjernelsessager, hvor lovgivningen har gjort dette muligt. 

 11. Du kan, vis du ikke stoler på forvaltningen, benytte dig af en båndoptager. Gør det klart fra mødets start, at du vil optage mødet. Principielt er det intet til hinder for, at du foretager en skjult optagelse. Dette er ikke kriminelt.

 12. Forvaltningerne angiver ofte i deres indkaldelsesskrivelser til møder i Børn og Ungeudvalget, at der ikke ydes dækning vedrørende transportomkostninger hvis man vælger en advokat uden for kommunen. Dette er bestemt ikke korrekt. Har man haft et langvarigt klientforhold og er der andre gode grunde til, at man ønsker en bestemt advokat vil dommeren normalt i sin salærfastsættelse dække transportomkostninger + øvrige udgifter hertil. Drøft spørgsmålet med din advokat.