Om Ankestyrelsen


Ankestyrelsen - tidligere kaldet Den sociale Ankestyrelse - har som et af sine sagsområder, at være klageinstans for sager behandlet af kommunens Børn og Ungeudvalg.

Der udover har Ankestyrelsen mulighed for selv at behandle sager af egen drift på stort set lige vilkår som kommunerns Børn og Ungeudvalg.

Billedet hentet fra Ankestyrelsens hjemmesideNår Ankestyrelsen modtager en klage, skal denne være afgjort indenfor 2 måneder. Det vil sige, at du kan forvente, at en klage behandles på et mundtlig møde ca. 1½ måned efter klagens modtagelse.

Ankestyrelsen kan ændre afgørelsen fra Børn og Ungeudvalget og i visse tilfælde også udvide afgørelsen - rent tidsmæssig. Ankestyrelsen ser efter om afgørelsen er lovlig og giver ofte henstillinger til kommunen om eksempelvis at foretage yderligere undersøgelser.

Tal med os om Ankestyrelsens behandling af sagen og retsvirkningerne af ankestyrelsens behandling af sagen.

Nogle afgørelser  benytter rullende frister medens andre afgørelser tidsmæssigt følger den oprindelige afgørelsestidspunkt. Dette er et vanskeligt område og kræver erfaring for at kunne rådgive korrekt, for at du kan træffe den rigtige afgørelse.
 

 
Sagerne til ankestyrelsen kommer - for børnesagernes vedkommende - typisk fra Børn og Ungeudvalgene i de lokale kommune.
 
Men alle og enhver som har en mistanke om, at et barn udsættes for omsorgssvigt kan rette henvendelse til Ankestyrelsen med sine bekymringer. Man skal blot skrive til Ankestyrelsen og finder Ankestyrelsen at der er belæg for at behandle sagen, tages den op i Ankestyrelsen overfor forældermyndighedsindehaveren.