Børnetestamenter


 
Vi udarbejder børnetestamenter for vores klienter.

Et børnetestamente er egentlig en henstilling til statsforvaltningen om hvem der skal udøve forældremyndigheden, hvis forældremyndighedsindehaver ikke længere findes enten på grund af dødsfald eller borteblivelse.

I situationer hvor forældremyndighedsindehaveren ikke længere findes, fastsætter statsforvaltningen, hvem der skal have forældremyndigheden.

For at statsforvaltningen træffer den rigtige afgørelse indeholder børnetestamentet retningslinier til myndigheden om, hvem forældremyndighedsindehaveren ønsker der skal udøve forældremyndigheden.

Man kan ikke garantere, at statsforvaltningen følger børnetestamentet, men disse indeholder ofte yderst relevante oplysninger om forældremyndighedsindehaverens nærmere ønsker og om hvorfor vedkommende skal have tillagt forældremyndigheden.

Eksempelvis hvorfor en søster/bror som er kommet meget i hjemmet og hvis barn har en meget stor tilknytning til barnet etc.