top of page
Børn, der leger

Bopæl

Hvis ikke I kan blive enige om, hos hvem af jer barnet skal have bopæl, kan I søge hjælp i Familieretshuset. 

 

Forløbet

Hvis I er uenige om barnets bopæl, vil I typisk blive indkaldt til et møde i Familieretshuset. 

 

Kan I ikke blive enige?

Hvis ikke I ved fælles hjælp kan blive enige om, hos hvem af jer barnet skal have bopæl, sender Familieretshuset sagen videre i familieretten. Hvis sagen skal behandles i familieretten, er der mulighed for, at I kan søge om fri proces. 

 

Ønsker I at dele barnets bopæl?

Det har siden 1. april 2019 været muligt at give barnet “delt bopæl”, hvilket indebærer, at begge forældre er bopælsforældre. Barnet vil dog fortsat kun have én folkeregisteradresse. I vil således være fælles om alle overordnede beslutninger - herunder hvilken daginstitution, barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo. Aftalen om delt bopæl kan I lave mundtlig eller skriftlig, og det er ikke nødvendigt, at den bliver registreret. Der er dog mulighed for, at den via Familieretshuset bliver registreret i cpr.

 

Har du en sag om bopæl, eller ønsker du at kende dine rettigheder?

Advokat og mediator Tine Andersson kan hjælpe, rådgive og skabe overblik i din sag vedrørende de juridiske aspekter inden for forældremyndighed, bopæl og samvær. Vi kan tilbyde følgende: 

 

  • Mere end 30 års specialisterfaring, professionel hjælp og støtte gennem hele forløbet

  • Overblik over processen og gældende lovgivning på området

  • Oplyse om dine rettigheder

  • Gennemgang af ansøgning til Familieretshuset, herunder drøftelse af sagens akter 

  • Rådgivning og forberedelse i forbindelse med sagens behandling i Familieretshuset

  • Deltagelse i møde i Familieretshuset sammen med dig 

  • Vejledning og rådgivning i forhold til sagens videre behandling i familieretten

  • Hjælp med ansøgning om fri proces 

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning og forberedelse i forbindelse med din sag om forældremyndighed, bopæl og samvær på telefon +45 3393 0300 eller på e-mail tine.andersson@adv.dk.

bottom of page