top of page

Forældremyndighed

Børn i svømmingpool

Som forældre til et barn har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed.

Fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over et barn, medfører det, at I skal drage omsorg for barnet, og at I skal være fælles om at træffe beslutninger om barnets personlige forhold, hvilket f.eks. indebærer, at I skal beslutte væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb, skolevalg og videreuddannelse, skolefritidsordning, risikobetonet fritidsaktivitet, flytning til udlandet, navnevalg eller skift af navn, religiøse forhold og pas.

 

Ene (fuld) forældremyndighed

I nogle tilfælde kan en forælder have forældremyndighed over barnet, hvis 1) I selv har aftalt og anmeldt, at én af jer har forældremyndighed alene, 2) I har været i Familieretshuset og lavet en aftale om, at én af jer skal have forældremyndigheden alene, 3) I har været i retten, og retten har afgjort, at én af jer skal have forældremyndigheden alene, eller 4) moren ifølge lovgivningen har forældremyndigheden alene. 

 

Model

A

Forberedende møde med deltagelse af en dommer og en børnesagkyndig. På dette møde kan forældrene fortælle om deres situation med fokus på barnet. Der er mulighed for afholdelse af endnu et møde, som eventuelt kan overgå til et møde efter model C. Målet med model A er at tale sig frem til en løsning, der er bedst for barnet. Hvis ikke det lykkes forældrene at opnå enighed om en løsning, kan dommeren indkalde til en hovedforhandling (model C), hvor forældrene afgiver forklaring, hvorefter dommeren vil afgøre sagen.

Model

B

Forberedende møde med deltagelse af en dommer og en børnesagkyndig. Der vil blive afholdt en børnesamtale, hvorefter sagen afsluttes med forlig eller dom. Sagsforløbet efter model B vil så vidt muligt foregå over en dag. Forældrene har mulighed for at afgive forklaring, hvorefter dommeren og den børnesagkyndige har en samtale med barnet. Herefter vil dommeren og den børnesagkyndige i hovedtræk redegøre for indholdet af samtalen over for forældrene. Dernæst vil dommeren ofte høre, om forældrene kan nå til enighed. Hvis ikke det er tilfældet, vil dommeren afgøre sagen i form af en dom.

Model

C

Hovedforhandling uden forberedende møder. Sagen afsluttes med en dom. Dommeren indkalder forældrene til en hovedforhandling uden et forberedende møde. Her kan forældrene afgive forklaring, og advokaterne får mulighed for at fremføre deres synspunkter. Dommeren og en børnesagkyndig kan inden eller efter hovedforhandlingen have en samtale med barnet, hvorefter dommeren vil afgøre sagen.

Model

D

Retsmægling, der afsluttes med forlig eller sendes til familieretten til behandling efter model C. En retsmægler (en advokat med en særlig uddannelse eller en dommer, der er udpeget af familieretten) vil mødes med forældrene for at finde frem til en løsning på konflikten. Retsmæglingen er frivillig, hvorfor begge forældre skal være indstillede på at deltage i mæglingen. Hvis ikke det lykkes forældrene at opnå enighed om en løsning, vil dommeren indkalde til en hovedforhandling (model C). Tine Andersson blev i 2005 uddannet mediator/konfliktmægler via Advokatrådets efteruddannelse, hvorfor du vil stå stærkt med Tine ved din side.

Er I uenige om ændring af forældremyndigheden?

Hvis ikke I er enige om at ændre forældremyndigheden, skal I kontakte Familieretshuset.

 

Forløbet i Familieretshuset

I de fleste tilfælde vil I blive indkaldt til et møde, hvor Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer til enighed. 

 

Familieretshuset tilbyder flere former for hjælp, herunder 1) børnesagkyndig rådgivning og 2) konfliktmægling. En børnesagkyndig rådgivning tager udgangspunkt i jeres egen familiesituation. Mødet kan både afholdes som videomøde eller som fysisk møde i en af Familieretshusets afdelinger. Konfliktmægling anbefales i de tilfælde, hvor I som forældre ønsker at gøre en indsats for at blive enige, ligesom I som forældre opnår et større ejerskab i de aftaler, som I har lavet, da I selv finder frem til de aftaler, der skal til - dog med en mæglers tilstedeværelse. 

 

Kan I ikke blive enige?

Hvis ikke I ved fælles hjælp kan blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, eller hvor barnet skal bo, vil Familieretshuset sende sagen videre til familieretten, som ligger i byretterne. I familieretten vil en dommer træffe afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der er andre problemer på spil samtidig, som f.eks. vold eller misbrug.

 

Forløbet i familieretten 

I familieretten kan sagen blive behandlet efter en af nedenstående modeller. Advokat og mediator Tine Andersson vil rådgive dig om, hvilken model, der passer bedst til netop din sag. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Forældre

Er dit barn i skolealderen?

Hvis barnet er i skolealderen er udgangspunktet, at der i familierettens regi skal afholdes en børnesamtale for, at man på denne måde kan høre barnet og få belyst barnets forhold. Det er en børnesagkyndig, der er uddannet til at tale med børn, som står for samtalen med barnet. En dommer fra familieretten vil også deltage i samtalen.

 

Kender du til retssagsportalen?

Alle sager i familieretten vil blive oprettet på minretssag.dk, hvor forældrene skal logge ind og følge sagen, finde afgørelser, mødeindkaldelser samt holde sig orienteret om sagens gang. Har du brug for hjælp til at anvende portalen, må du endelig henvende dig til os.

 

Ønsker du advokatbistand?
I familieretten vælger de fleste forældre at have en advokat, som kan rådgive dem om processen samt repræsentere dem i retten. Advokat og mediator Tine Andersson har mere end 30 års specialisterfaring, hvorfor du kan forvente en grundig støtte og et stort overblik gennem hele forløbet. Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning og forberedelse i forbindelse med din sag om forældremyndighed, bopæl og samvær på telefon +45 3393 0300 eller på e-mail tine.andersson@adv.dk.

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning og forberedelse i forbindelse med din sag om forældremyndighed, bopæl og samvær på telefon +45 3393 0300 eller på e-mail tine.andersson@adv.dk.

Min familie og jeg har fået hjælp og rådgivning af Tine Andersson i forbindelse med en børnesag. Jeg kan hermed anbefale at bruge Tines hjælp og rådgivning. Tine har 100 % børnene i fokus, hun er empatisk, faglig dygtig og grundig. 5 stjerner herfra.

Tine is a professional, lovely, kind lawyer. She gave me great help through out the year of case. Without her support and knowledge, we wouldn't have this more than satisfying outcome. Strongly recommended her for family cases.

bottom of page