top of page

Klientoplysninger

Advokatfirmaet er etableret på adressen Skt. Peders Stræde 39, 1. sal, 1453 København K, Danmark.

Vi kan kontaktes på telefon +45 3393 0300 samt på e-mail tine.andersson@adv.dk.

Vores CVR nr. er 36101342.

 

Advokatfirmaet Tine Anderssoner er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed. Advokat og mediator Tine Andersson er ansvarsforsikret hus HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Tine Andersson, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokatfirmaet Tine Andersson anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokatfirmaet Tine Andersson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside
www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Tine Andersson og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

bottom of page